• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • Vitajte

      • Materská škola Kvetoslavov

      • Nachádzate sa na stránke našej materskej školy Kvetoslavov. Veríme, že napomôže lepšej informovanosti a spolupráci predovšetkým učiteľov a rodičov. Nájdete tu aktuálne novinky ako sú najbližšie akcie pre deti v materskej škole, ich denný režim, krúžková činnosť a pod..

       Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu“ Cesta za poznaním“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.                        

       Vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za plnenie Školského vzdelávacieho programu ako aj za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v materskej škole.

    • Najnovšie

     Novinky

      • Mikuláš

      • 6. 12. 2023
      • Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. Zhromaždili sa v triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Všetky dobré deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. V očiach detí sme videli radosť, v niektorých aj maličký strach. Ten bol ale prekonaný, a tak sme všetci spolu strávili pekné chvíle.

      • Mikuláš : Čítať viac
      • Exkurzia

      • 17. 10. 2023
      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia .

       Vďaka spolupráci s organizáciou "Dobrý ježko" sme v rámci programu "Školské ovocie" dňa 17. 10.2023 navštívili moderné a rozľahlé ovocné sady a plantáže v Dunajskej Lužnej. Deti sa aktívne zúčastnili zážitkovej exkurzie, ktorá prebiehala priamo v sade. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o starostlivosti o ovocné stromy a o pestovaní jabĺk. Aký škodca ich môže napadnúť, aké počasie im škodí. Ochotný personál pracovníkov im porozprával o zbere jabĺk a ich putovaní od momentu odtrhnutia v sade, až na ich stôl doma, dozvedeli sa aké obsahujú jablká vitamíny vrátane šupky z jabĺčka. Súčasťou exkurzie bola aj ochutnávka rôznych druhov odrôd jabĺk, ktoré sa pestujú v Dobrých jablkách. Na záver si pochutili na krásnych červených jabĺčkach a jedno rovnako krásne, sladké, voňavé, šťavnaté si odniesli domov.

      • Exkurzia : Čítať viac
     • {#1508} 1
     • {#1508} 2
     • {#1508} 3
     • {#1508} 4
     • EduPage