• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vitajte

   • Materská škola Kvetoslavov

   • Nachádzate sa na stránke našej materskej školy Kvetoslavov. Veríme, že napomôže lepšej informovanosti a spolupráci predovšetkým učiteľov a rodičov. Nájdete tu aktuálne novinky ako sú najbližšie akcie pre deti v materskej škole, ich denný režim, krúžková činnosť a pod..

    Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu“ Cesta za poznaním“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.                        

    Vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za plnenie Školského vzdelávacieho programu ako aj za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v materskej škole.

 • Najnovšie

  Novinky

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • EduPage
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje